Nhằm giúp cho các sinh viên chuẩn bị ra trường hình dung được môi trường và cơ hội việc làm sau này, Khoa QLDA sẽ thống kê và liên tục cập nhật những thông tin tuyển dụng nhận được liên quan đến 2 ngành trong khoa trong File đính kèm.  Các thông tin cụ thể các bạn sinh viên xem tại những thông báo chi tiết trên website đã đăng tải.

THỐNG KÊ THÔNG TIN TUYỂN DỤNG SINH VIÊN- KHOA QLDA