Tuy nhiên, do tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong xây dựng phát triển nhanh chóng nên việc tổ chức quản lý một dự án xây dựng có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, yêu cầu chất lượng cao ... đúng kế hoạch tiến độ đã hoạch định và đạt hiệu quả mong muốn là rất khó khăn. Do đó, nhu cầu bổ sung kiến thức về kinh tế và quản lý trong xây dựng đối với kỹ sư xây dựng nhằm đáp ứng những đòi hỏi của thực tế quản lý sản xuất – kinh doanh là hết sức cần thiết và cấp bách.

Ngoài ra, hiện nay tại Thành phố Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung - Tây nguyên nói chung đang có nhiều trường Cao đẳng đào tạo sinh viên về lãnh vực xây dựng. Sau khi ra trường những sinh viên này có nguyện vọng được học tập để hoàn chỉnh kiến thức ở bậc đại là rất lớn.

Nhằm đáp ứng yêu cầu học tập – bổ sung – hoàn thiện kiến thức về pháp luật, quản lý, kinh tế... của các đối tượng trên, khoa Quản lý dự án xây dựng chương trình đào tạo bằng hai và liên thông ngành Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án; cụ thể:

1. Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án

2. Đối tượng tuyển sinh: Kỹ sư và Cử nhân cao đẳng xây dựng các ngành: dân dụng và công nghiệp, thủy lợi - thủy điện, cầu - đường

3. Môn thi tuyển:

            -  Cơ sở ngành: Kinh tế xây dựng

            -  Chuyên môn: Dự toán Xây dựng   

         4. Thời gian và phương thức đào tạo:

            -  Hệ chính quy:             02 năm

            -  Hệ vừa học vừa làm:  03 năm

5. Văn bằng: Kỹ sư kinh tế