CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

     Mã ngành: D580301. Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016: 110.

     Điểm chuẩn năm 2014: 18,5; năm 2015: 21,75

   
    Khối kiến thức cơ bản gồm kiến thức về khoa học tự nhiên, khoa học Mác- Lênin, tin học, tiếng anh... Khối kiến thức này giúp chúng ta hệ thống được những nguyên lý cơ bản của toán học, vật lý, những kĩ năng thiết yếu của công cụ tin học, và tiếp cận những thuật ngữ chuyên ngành tiếng anh, giúp các bạn dễ dàng tiếp cận nguồn tư liệu, giáo trình phong phú trên Internet, phục vụ cho các môn học chuyên ngành sau này.
 
 
     Khối kiến thức cơ sở ngành bao gồm các môn cơ sở như vẽ kỹ thuật, AutoCad, cơ lý thuyết, sức bền vật liệu, cơ kết cấu, cơ học đất và nền móng, kinh tế học, vật liệu XD, bê tông cốt thép... và các học phần tự chọn như kiến trúc, quy hoạch đô thị, thủy văn, thủy công, thủy điện, công trình cầu, công trình đường... Các môn học cơ sở này giúp chúng ta từng bước làm quen với chuyên ngành học sau này. Tùy theo ngành học mà các bạn có thể lựa chọn những học phần khác nhau phục vụ cho các môn chuyên ngành. Tuy chỉ là những môn cơ sở ngành nhưng chúng chiếm vị trí khá quan trọng trong hệ thống môn học, nếu chúng ta không nắm vững những môn học này, chúng ta rất khó để tiếp cận, nắm bắt những nội dung chuyên ngành sẽ học tiếp theo
 
      Khối kiến thức chuyên môn như các môn: Kinh tế xây dựng, Kinh tế đầu tư, Tài chính doanh nghiệp, Định giá sản phẩm xây dựng, Định mức kỹ thuật trong xây dựng, Quản lý và điều hành tổng thể dự án, Thẩm định dự án,.... Trong phần này, các bạn sẽ làm quen với các môn học kinh tế trong ngành xây dựng, cung cấp những kiến thức cơ bản trong quá trình điều hành và quản lý một dự án xây dựng từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đến giai đoạn thực hiện đầu tư và cuối cùng là giai đoạn kết thúc xây dựng đưa dự án vào khai thác. Trong phần này có 4 ĐAMH trong lĩnh vực: Đồ án Kỹ thuật thi công và An toàn lao động, đồ án Kinh tế đầu tư và Quản lý dự án, Đồ án Tổ chức thi công và Đồ án quản trị doanh nghiệp xây dựng, và một đồ án tốt nghiệp. Cuối cùng, kết quả tổng hợp kiến thức và kỹ năng công tác đã tiếp nhận được qua các học phần học tập sẽ được đánh giá qua đồ án tốt nghiệp. 
 
Chương trình đào tạo chi tiết xem tại đường link sauChương trình đào tạo ngành Kinh tế xây dựng
 
 Sau khi ra trường sinh viên có thể làm việc tại Sở xây dựng, Ngân hàng, Kho bạc, Công ty tư vấn đầu tư và xây dựng, Công ty tư vấn thiết kế, Doanh nghiệp xây dựng, Cơ quan kiểm toán, các công ty - đơn vị (chủ đầu tư) đang thực hiện việc đầu tư và quản lý các công trình xây dựng v.v... hoặc tham gia nghiên cứu giảng dạy tại các trường đại học và các cơ quan nghiên cứu.
 
*CHUẨN ĐẦU RA CÁC HỌC PHẦN