SỐ LIỆU THỐNG KÊ
  02-10-2015
Bắt đầu từ năm 2010, tất cả các khóa học trong trường Đại học Bách khoa sẽ học theo hệ thống tín chỉ. Như vây mỗi kỳ đều có tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên chính qui lẫn tại chức (phải đảm bảo số lượng 1 hội đồng >= 10 sinh viên).
  07-05-2016
Nhằm giúp cho các sinh viên chuẩn bị ra trường hình dung được môi trường và cơ hội việc làm sau này, Khoa QLDA sẽ thống kê và liên tục cập nhật những thông tin tuyển dụng nhận được liên quan đến 2 ngành trong khoa trong File đính kèm. Các thông tin cụ thể các bạn sinh viên xem tại những thông báo chi tiết trên website đã đăng tải.