Thời gian: Ngày 22/3/2018 từ 09:00 - 12h00

Địa điểm: Trường ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

Hội trường: F

 

Thời gian

Hoạt động

08:30

09:15

Giới thiệu tổng quan

Chia sẻ môi trường làm việc tại Decathlon Việt Nam

Đại diện p. Nhân Sự:

chị Huỳnh Minh Ngọc Châu

09:15

10:30

Giới thiệu về công việc Thực Tập Sinh Quản lý Chất Lượng Sản Xuất và Quản Lý Cung Ứng Sản Xuất

Chia sẻ từ cựu sinh viên Quản Lý Công Nghiệp cảm nhận khi là một thực tập sinh tại Decathlon

Trả lời các câu hỏi của sinh viên

Trò chơi tương tác

Đại diện bộ phận sản xuất:

Chị Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Hồng Trang

10:30

11:30

Kỹ năng viết Hồ sơ tìm việc.

Thực hiện phỏng vấn (Vị trí Thực tập sinh-Quản lý Chất lượng sản xuất, Thực tập sinh-Cung ứng sản xuất) *

Đại diện p. Nhân Sự:

chị Huỳnh Minh Ngọc Châu Trưởng bộ phận sản xuất:

Anh Vũ Thiên Lộc

11:30

12:00

Quà tặng sản phẩm Decathlon cho những bạn thắng trò chơi tương tác

Kết thúc chương trình

Đại diện công ty Decathlon

*Những bạn được chọn phỏng vấn trong ngày 22/3/2018 là những bạn đã nộp và có CV phù hợp với yêu cầu của công ty và công việc. Thời gian nhận CV từ ngày 01/3/2018.

Để biết thêm chi tiết và đăng ký tham dự, liên hệ qua địa chỉ sau:

Bộ phận Tuyển dụng - Phòng Nhân sự - Công ty Decathlon Việt Nam

Điện thoại: 08-35146466 – máy lẻ 145

E-mail: chau.huynhminhngoc@decathlon.com

Website:     http://corporate.decathlon.com/ and http://decathlon.vn/

Ứng tuyển tại: https://goo.gl/forms/BFFebqsjgWI95qy93