Căn cứ công văn số 301/ĐHBK-KHCN&HTQT ngày 31/3/2017 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017 của trường Đại học Bách khoa; Căn cứ nội dung cuộc họp Khoa định kỳ vào ngày 17/4/2017,

Khoa Quản lý Dự án thông báo đến quý Thầy Cô và các sinh viên của Khoa các nội dung triển khai sau:

  1. Hoàn thiện các nội dung nghiên cứu, hoàn thành bài báo theo qui định của Nhà trường và gửi về Ban tổ chức trước 13h00 ngày 03/5/2017;
  2. Gửi bài báo về Ban tổ chức theo địa chỉ theo địa chỉ email: nqtrung@dut.udn.vn
  3. Trên cơ sở số lượng được duyệt – 13 đề tài NCKH, khoa Quản lý Dự án thành lập 01 Hội đồng đánh giá với 05 thành viên;
  4. Hội nghị NCKH Sinh viên của Khoa dự kiến sẽ được tổ chức vào 07h30 ngày 04/5/2017 tại phòng văn phòng Khoa QLDA A305 trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng;
  5. Cơ cấu giải thưởng: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 1 giải Ba;
  6. Sau khi hoàn thành Hội nghị, các nhóm đề tài hiệu chỉnh nội dung theo góp ý của các thành viên Hội đồng đánh giá và gửi về Ban tổ chức trước 12h00 ngày 08/5/2017 để tổng hợp in kỷ yếu và gửi bài về trường;
  7. Tất cả các bài báo tham gia theo đúng qui định sẽ được đăng trên Tuyển tập nghiên cứu khoa học sinh viên của khoa Quản lý Dự án;
  8. Liên chi Đoàn Khoa và các giảng viên chủ nhiệm lớp hỗ trợ phổ biến thông tin và mục đích của Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên hàng năm tới toàn thể sinh viên của Khoa QLDA;
  9. Kính mong quý Thầy Cô và sinh viên khoa Quản lý Dự án phối hợp để phong trào nghiên cứu khoa học sinh viên của Khoa được duy trì và ngày càng phát triển.