Giúp sinh viên ngành Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án có nhận thức tốt hơn về các khía cạnh, như chương trình đào tạo tín chỉ, môi trường học tập và nghiên cứu khoa học ở trường đại học, lĩnh vực làm việc,...

Ngày hội gần 500 sinh viên chính qui từ các khóa 04, 05, 06, 07, 08 và toàn thể Thầy cô giáo khoa QLDA, đại diện phòng đào tạo và cựu sinh viên có mặt tại Hội trường khu F - trường ĐHBK.