Đăng ký nhận học bổng khuyến học cho sinh viên vượt khó học tập nhân dịp chào đón tân sinh viên khóa 23 Khoa Quản lý Dự án.

Link đăng ký: https://forms.gle/UVaDzXQDnsq73M7x9

Mở ảnh