Ngày 30/9 vừa qua, Sở Xây dựng đã tổ chức một chương trình nhằm phổ biến và hướng dẫn sử dụng mô hình thông tin công trình (BIM), công nghệ chuyển đổi số trong ngành xây dựng. Chương trình này đã thu hút được sự tham gia của đại diện từ các cơ quan quản lý Nhà nước, hiệp hội, tổ chức, cơ sở đào tạo và doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực xây dựng trong thành phố.

Ứng dụng BIM được nhấn mạnh là một xu hướng quan trọng trong ngành xây dựng.
 BIM đã mang lại lợi ích rất lớn trong ngành và nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng cho các cơ quan, hiệp hội, tổ chức và doanh nghiệp trong ngành xây dựng. 
Tại buổi tập huấn, các giảng viên Khoa Quản lý dự án cùng những kỹ sư khác có kinh nghiệm sử dụng ứng dụng BIM đã chia sẻ nhiều chuyên đề và có sự trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức chuyên môn và đưa ra phương án giải quyết khó khăn liên quan đến BIM . Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp và đơn vị trong ngành xây dựng sử dụng BIM sớm hơn lộ trình quy định. Ngoài ra, những đơn vị tham gia được chuẩn bị sẵn sàng về pháp lý và kiến thức chuyên môn để thực hiện việc áp dụng BIM theo Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 17-3-2023 của Thủ tướng Chính phủ.

 

Mở ảnh