Sau nhiều ngày làm việc vất vả, Toàn thể sinh viên của Khoa QLDA đã hoàn thành công việc được giao. Sáng ngày 23/12/2016, Ban chủ nhiệm Khoa đã tổ chức buổi khảo sát đánh giá chương trình đào tạo cho sinh viên vừa tốt nghiệp và công bố kết quả bảo vệ tai các hội đồng.

Sau nhiều ngày làm việc vất vả, Toàn thể sinh viên của Khoa QLDA đã hoàn thành công việc được giao. Sáng ngày 23/12/2016, Ban chủ nhiệm Khoa đã tổ chức buổi khảo sát đánh giá chương trình đào tạo cho sinh viên vừa tốt nghiệp và công bố kết quả bảo vệ tai các hội đồng, tại đây Thầy TS. Phạm Anh Đức - Trưởng khoa và Thầy ThS. Nguyễn Quang Trung đã chia sẻ, trao đổi và nhận các phản hồi, góp ý của sinh viên về việc tổ chức tốt nghiệp cũng như về công tác đào tạo của Khoa, các Thầy Cô rất mong nhận được thông tin góp ý của sinh viên để tổ chức, triển khai tốt hơn cho các Khóa sau.

Hình ảnh khảo sát và công bố điểm tại Hội đồng ngành Kinh tế Xây dựng

Hình ảnh khảo sát và công bố điểm tại Hội đồng ngành Quản lý Công nghiệp