Năm học 2017 - 2018, Khoa Quản lý Dự án tiếp tục đón nhận các Tân sinh viên với các chỉ tiêu các ngành như sau:

Chúc mừng các Tân sinh viên năm 2017 của Khoa Quản lý Dự án: 152 tân SV ngành Kinh tế Xây dựng (20.25đ) và 89 tân SV ngành Quản lý Công nghiệp (19.25đ).

Youtube giới thiệu về các ngành của Khoa Quản lý Dự án

+ Ngành Kinh tế Xây dựng (Video)

+ Ngành Quản lý Công nghiệp (Video)

Kết quả về trúng tuyển vào các ngành của trường Đại học Bách khoa - ĐHĐN tại website của trường ĐHBK.

Các hướng hẫn nhập học (Bước tiếp theo).

Hướng dẫn: Xác nhận nhập học, Chuẩn bị và làm thủ tục nhập học.