Trong khuôn khổ các hoạt động giao lưu, trao đổi chuyên môn, phát triển quan hệ hợp tác với các đơn vị nước ngoài, chiều ngày 08/9/2023 Khoa Quản lý dự án, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN đã đón tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ ngành Kế hoạch đầu tư CHDCND Lào.

Buổi làm việc nhằm giao lưu, trao đổi chuyên môn về đầu tư công và quản lý dự án đầu tư công, giới thiệu các chương trình đào tạo liên quan (kỹ sư, thạc sĩ) được đào tạo bởi Trường Đại học Bách Khoa – ĐHĐN. Đồng thời, Khoa Quản lý dự án cũng mời các sinh viên Lào tham dự để chia sẻ về quá trình học tập và điều kiện sinh hoạt tại kí túc xá nhà trường.
Buổi làm việc tập trung vào các nội dung sau:
- TS. Ngô Ngọc Tri - Phó trưởng khoa Khoa Quản lý dự án giới thiệu về Trường Đại học Bách khoa và Khoa Quản lý Dự án. 
- ThS Trương Ngọc Sơn – Khoa QLDA giới thiệu về các chương trình đào tạo (cử nhân, kỹ sư, thạc sĩ) liên quan đến ngành kế hoạch – đầu tư, đặc biệt là đầu tư xây dựng cơ bản. 
- Đại diện đoàn cán bộ nước CHDCND Lào cũng tích cực trao đổi kinh nghiệm về Quản lý dự án đầu tư công.
- TS. Trương Quỳnh Châu – Khoa QLDA đã giải đáp một số câu hỏi về quản lýt rủi ro trong xây dựng và chương trình thực tập của sinh viên.
Sau buổi làm việc, hai bên sẽ tiếp tục kết nối chặt chẽ nhằm hướng đến hợp tác phát triển trên nhiều lĩnh vực liên quan đến đào tạo, cung cấp nhân lực về quản lý xây dựng.

Mở ảnhMở ảnhMở ảnh